Grand Speakers

               Business & Knowledge Club

Dinsdag 10 september 2019

Gedragsbioloog | Apen | Sociaal oergedrag | Apenstreken

© Jelmer de Haas

Bioloog Patrick van Veen stelt het sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Patrick van Veen rondde zijn studie biologie in 1993 af aan de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht. Maar in 1996 maakte hij de overstap naar een andere sector: de verzekeringsbranche, waar hij werkzaam was in commerciële functies en als projectmanager. Het was ook in deze functies dat hij ontdekte dat er overeenkomsten zijn tussen een organisatie en een apenrots.

In 2002 is hij verder gegaan als zelfstandig bioloog, trainer en onderzoeker en heeft hij zijn bedrijf Apemanagement opgericht. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen, geeft hij presentaties en trainingen. In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige en werkt hij mee aan TV programmas als Married at first Sight en het populair wetenschappelijk programma Galileo.

Daarnaast is hij trustee en lid van het Executive Committee van het Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

Patrick van Veen vertaalt niet alleen bestaand onderzoek, vanuit Apemanagement doet hij ook zelf onderzoek naar de basale drijfveren van ons gedrag. Om antwoord te vinden op vragen als is samenwerken een aangeboren instinct en wat zijn de basale voorwaarden voor een goede samenwerking doen hij en zijn collegas gedragsonderzoek bij chimpansees en gorillas. Het onderzoek naar de drijfveren van pestgedrag heeft voor het onderwijs reeds concrete hulpmiddelen opgeleverd om dit gedrag effectiever te herkennen.

Patrick zijn motto is translating science to knowledge. Daarmee probeert hij biologische wetenschap toegankelijk te maken voor onder andere managers en ondernemers en maakt hij mensen bewust van ons biologisch oergedrag.

De Spreker van nu

© Walter Kallenbach

Hélène Oosterhuis is schrijver, spreker, trainer en gedragsexpert. Zij combineert sociale- en positieve psychologie, neurowetenschap en NLP met oude wijsheid tradities. Zij wil graag bijdragen aan gedragsverbetering voor meer wijsheid, succes en geluk voor zowel individuen als organisaties.

Deze dynamische maatschappij vraagt ons om ons eigen gedrag onder de loep te nemen. Hoe gaan we om met verandering? Hoe zorg je dat je zelf aan het roer staat en je talenten benut? Jezelf ontwikkelt tot een authentiek succesvol persoon die in verbinding staat met anderen . Om de luisteraar te helpen meer persoonlijk succes te creëren, vertelt Hélène over onderwerpen waar verandering, communicatie, mindset en succesvol jezelf zijn centraal staan. Haar boodschap heeft alles: hoge energielevering, verrassende presentatie, interactie met het publiek, video’s en praktische inzichten.

Hélène doet onderzoek op de onderwerpen (persoonlijk) leiderschap, menselijk gedrag en gedragsverandering. Zij is International Certified NLP trainer, transpersoonlijk coach en Counselar, Coach in meerdere Brein Integratie Technieken en systemisch werken. Zij is dé spreker van nu: energiek, vernieuwend en beklijvend.

Als trainer heeft zij al 16 jaar ervaring. Duizenden professionals heeft zij getraind in de financiële wereld. Afgelopen jaren heeft zij aan vele honderden mensen uit verschillende sectoren NLP training gegeven. Zij geeft nu gedrags-en communicatie trainingen voor managers, (young) professionals en ondernemers. Korte intensieve trajecten die zorgen voor groei, verbinding en meer impact.

Naast haar werk is ze ook oprichter en voorzitter van de Stichting Another Way, een stichting die zich inzet voor vrouwen met een sociaal-economische achterstand in Nederland.

Hélène is schrijver van het boek Ken je mij? De kracht van succesvol jezelf zijn. In zeven stappen leer je hoe je succesvoller jezelf kunt zijn. De theorie is kort, krachtig en to-the-point, de opdrachten zijn praktisch toepasbaar en de persoonlijke verhalen raken je.

© Walter Kallenbach

Impact van exponentiële technologieën

Peter Ros  is toekomststrateeg en founder van Permanent Beta. Hij raakte door zijn activiteiten in de wereld van communicatie, internet, communities en apps gefascineerd door de overvloed aan netwerk en informatie. Hij legt zich toe op het benutten van kansen voor de samenleving hierdoor. Peter is veelgevraagd spreker over de impact van digitalisering en exponentiële technologische ontwikkelingen in overheid, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven.

Fascinatie voor technologie en de menselijke ontwikkeling.

Zelf noemt Peter Ros Permanent Bèta, waarvan hij mede-oprichter is, zijn allerbelangrijkste project van de afgelopen vijf jaar. Het platform brengt vertegenwoordigers van de digitale voorhoede, sociale innovators, wetenschappers, kunstenaars, overheid en bedrijfsleven bij elkaar. Samen vormen ze een kennisdeeltjesversneller waarin onderzocht wordt hoe gebruik gemaakt kan worden van technologie en connectiviteit ten bate van de samenleving.

Volgens Peter Ros is technologie slechts een grote toolbox waarmee gespeeld moet worden. De essentie (en waar Peter het liefst over spreekt) gaat over het aanboren van het onbenutte potentieel voor de mensheid. Intuïtie, lef, creativiteit, en weerbaarheid zijn de eigenschappen die serendipiteit en innovatie aanjagen volgens hem.

Peter Ros is een zeer ervaren en professionele spreker met hoge waarderingen in uiteenlopende velden. Zijn unieke mix van humor, inhoud en energie werkt aanstekelijk en inspirerend.

Voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Pieter Cobelens, mede-oprichter van Grand Speakers, is onze dagvoorzitter. Hij is een man met een niet aflatende energie. Pieter is een flamboyante en uitgesproken persoonlijkheid die van zijn hart geen moordkuil maakt.

Lees hier meer over Pieter!

© Walter Kallenbach