Privacy statements Grand Speakers Business & Knowledge club

In het onderstaande Privacy Statement wordt er beschreven welke gegevens er verzamelt worden, wat het doel is van deze gegevensverzameling, hoe dit precies plaatsvindt en wat uw rechten hierin zijn. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nemen uw privacy zeer serieus.

1. Wie zijn wij


Grand Speakers Business & Knowledge club is ontstaan door een samenwerking tussen Speakers Academy® B.V. en Grand Hotel Huis ter Duin. De samenwerking is in het leven geroepen om klanten informele lezingen bij te laten wonen van top sprekers. Tevens bieden de verschillende evenementen van Grand Speakers Business & Knowledge club een uitstekende kans om te netwerken en kennis met elkaar te delen.
 
De evenementen van Grand Speakers Business & Knowledge club vinden plaats in Koningin Astrid Boulevard 5, 2200 AB  te Noordwijk aan Zee. Het postadres is Postbus 22307, 3003 DH te Rotterdam. Deze website is onder beheer bij Speakers Academy® B.V. (handelsregister 24153344) en draagt hierdoor de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Grand Speakers Business & Knowledge club verwerkt de persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf  vrijwillig achtergelaten. Dit betekent dat als u gebruikmaakt van onze website of als u zich aanmeldt voor één van onze evenementen, u ons vrijwillig informatie geeft, die wij verzamelen.

Grand Speakers Business & Knowledge club verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. De persoonlijke informatie die wij verwerken voor de inschrijving op één van onze evenementen betreft uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw bedrijfsnaam en uw telefoonnummer. Door het geven van deze informatie, stemt u ermee in dat deze informatie door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt.

Marketingdoelstellingen

Grand Speakers Business & Knowlegde club vergaart tijdens de evenementen video- en beeldmateriaal. Hiermee bedoelen we dat er foto’s en video’s worden gemaakt van de aanwezigen. Het foto- en/of videomateriaal wordt gebruikt voor marketingdoeleinden op de website van Grand Speakers. Ook kan het foto- en/of videomateriaal gebruikt worden op de social media kanalen en in de digitale en/of gedrukte nieuwsbrieven van Speakers Academy® en/of Grand Hotel Huis ter Duin.


Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.

 

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is.

4. Beveiliging


Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Grand Speakers Business & Knowledge club passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via privacy@speakersacademy.nl

5. Delen met derden


Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan informeren over het evenement. Behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Grand Speakers Business & Knowledge club  hier wettelijk toe verplicht wordt. Op de website kunnen hyperlinks gekoppeld zijn naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6.  Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën om de website optimaal te laten functioneren. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar in uw browser onder “help”.

7. Grondslagen voor verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Speakers Academy® baseren wij ons op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen relatie of spreker bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Speakers Academy®, zoals het uitvoeren van onze doelstelling en missie, verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor relaties en sprekers en actieve contacten van Speakers Academy®. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien, te laten wijzigen, tijdelijk/permanent te verwijderen of over te dragen aan een derde. Mocht u vinden dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken. Ook indien u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren. Wij gaan ten alle tijden zorgvuldig met uw aanvraag om en waarborgen uw privacy.
 

9. Wijzigingen Privacy verklaring

Grand Speakers Business & Knowlegde club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.


10. Vragen

Als u nog vragen heeft over deze privacy statements, kunt u contact opnemen met Speakers Academy®, bereikbaar via privacy@speakersacademy.nl  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op: 24-05-2018